Władze LGD

Zarząd LGD Wspólny Trakt

 1. Paweł Piasek – Prezes Zarządu
 2. Dariusz Bulski – Wiceprezes Zarządu
 3. Marek Łuszczek – Wiceprezes Zarządu
 4. Renata Leśniewska – Wiceprezes Zarządu
 5. Wojciech Kolasa – Członek Zarządu
 6. Teresa Majkusiak – Członek Zarządu
 7. Mieczysław Gębski – Członek Zarządu
 8. Krzysztof Chmielewski – Członek Zarządu

Rada

 1. Ireneusz Kumiega – Przewodniczący
 2. Andrzej Moskwa – Zastępca Przewodniczącego
 3. Marzena Jarząbek – Zastępca Przewodniczącego
 4. Dariusz Chruślak – Zastępca Przewodniczącego
 5. Tomasz Skiba – Członek Rady
 6. Maria Mazur – Członek Rady
 7. Leszek Dziura – Członek Rady
 8. Nina Makosa – Członek Rady
 9. Anna Pałgan – Członek Rady
 10. Urszula Gowin – Członek Rady
 11. Joanna Sowa – Członek Rady
 12. Adam Stachurski – Członek Rady
 13. Marlena Mikus – Członek Rady
 14. Jadwiga Kordys – Członek Rady

Komisja Rewizyjna

 1. Iwona Kilianek – Przewodniczący komisji
 2. Stanisław Kuc – Z-ca przewodniczącego
 3. Barbara Kołodziejczyk – Członek Komisji
 4. Przemysław Szyszka – Członek Komisji