Wsparcie przygotowawcze PROW 2021-2027

Zdjęcie tej tablicy z załącznika, pod tablicą opis: Stowarzyszenie LGD „Wspólny Trakt” realizuje działania związane z przygotowaniem
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla 4 gmin z województwa Mazowieckiego, tj. gminy Kowala, Iłża, Skaryszew i Wierzbica
na podstawie Planu włączenia społeczności lokalnej. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną we wszystkich ww. gminach.