link do facebook

Gminy członkowskie

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2022 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „

Pobierz kalendarz NGO.PL na 2022 rok

Prowadzisz organizację? Chcesz mieć na swoim biurku kalendarz z ważnymi terminami? Zamów kalendarz NGO.PL na 2022 rok, a my wyślem

V Kongres Czystego Powietrza, który odbędzie się w dniach br 17-18 lutego 2022 r. w formule online

Szanowni Państwo, Mam zaszczyt zaprosić Państwa na V Kongres Czystego Powietrza, który odbędzie się w dniach17-18 lutego 2022 r. w

Debata – Oferta MCPS w 2022 roku, która odbędzie się w dniu 27 stycznia (czwartek) w godzinach od 10.00 do 13.00

Przypomina i ponownie zapraszam na debatę online Oferta MCPS w 2022 roku, która odbędzie sięw dniu 27 stycznia (czwartek) w g

Warsztat Refleksyjny 2022r.

W dniu 21.01.2022 r. w Modrzejowicach odbył się Warsztat Refleksyjny w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalneg

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – zmiany kryteriów wyboru operacji 2022r.

Na podstawie procedury zmiany kryteriów oraz sprawozdania z realizacji Warsztatu Refleksyjnego 2021r., będącego podsumowaniem ewal


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO