link do facebook

Gminy członkowskie

WYNIKI POSIEDZENIA RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT” nr XIX/22 z dnia 25.03.2022r.

W dniu 25.03.2022r. Urzędzie Gminy w Kowali, odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, dotyczące oceny

WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA LGD ,,WSPÓLNY TRAKT” 08.04.2022r.

Szanowni Państwo             Zgodnie z § 17 ust. 2  Statutu Stowarzysz

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr XIX/22 w dniu 25.03.2022r

Uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt” Nr XIX/22r. w dniu 25.03.2022r. (piątek) o godzinie 1500, które odbędz

Ogród terapeutyczny – innowacje społeczne w gospodarstwach w wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich na bezpłatne szkolenie e-learn

ZAPROSZENIE NA WYJAZD STUDYJNY „INNOWACJE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO”

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” zaprasza na wyjazd studyjny w okresie 27-29.06.2022 r. Wyjazd organizowany jest w ram

XV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich pr


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO