link do facebook

Gminy członkowskie

Życzenia Wielkanocne

Aktualizacja LSR Wspólny Trakt 08.04.2022

                 W dniu 8 kwietnia 2022  roku

Sieć na Trakcie – spotkanie w Maliszowie, gmina Kowala

W dniu 30 marca 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie Sieci na Trakcie. Gospodarzami było Koło Gospodyń Wiejskich w Maliszowie, g

Obradowała Komisja Rewizyjna „LGD Wspólny Trakt”

Komisja w składzie: Iwona Kilianek   – Przewodniczący Stanisław Kuc   – Zastępca Przewodniczącego Barbara Koło

Wnioski z naboru 1.5.1 Centra Aktywności zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego

Dokumentacja z ostatniego naboru wniosków Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub r

Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich

1 kwietnia br. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO