link do facebook

Gminy członkowskie

Paweł Piasek prezes Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” był gościem Michała Tarnowskiego w Magazynie Samorządowym

Cała Rozmowa do wysłuchania poniżej:

Zaproszenie na konsultacje społeczne na terenie LGD Wspólny Trakt 11-12 lipca 2022r.

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” zaprasza mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programo

Doceńmy kobiety – rusza konkurs dla liderek wiejskich

Są ambitne, kreatywne i wielozadaniowe. Mają w sobie mnóstwo empatii i działają z zaangażowaniem. „Najaktywniejsza Liderka Wiejska

Zapraszamy do biura Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”

https://fb.watch/dn2lZoLmGJ/

Informacje dla Beneficjentów LGD „Wspólny Trakt”

Szanowni Państwo, W związku z informacjami przekazanymi przez ARIMR oraz pojawiającymi się pytaniami Beneficjentów działania 19.2,

Najsmaczniejsza potrawa mazowiecka – zapraszamy do udziału w konkursie!

Konkurs odbędzie się podczas imprezy plenerowej „Myśliwskie gotowanie na polanie” 1 maja 2022 r. na terenie skansenu Muzeum Wsi Ma


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO