Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 -2023 (aktualizacja 31 03 2017) – PDF

Procedura oceny i wyboru operacji Lokalna Grupa Działania „Wsólny Trakt” – aktualizacja 31.03.2017

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI – PDF

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI 31.03.2017

ANKIETA DLA BENEFICJETA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE 2014-2020 – PDF

Załącznik nr 21 Harmonogram naborów – aktualizacja 31.03.2017 PDF

 

Pobierz Lokalną Strategię Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2023 – aktualizacja 12-10-16 – PDF

lsr-2016-2023-lgd-wt-16-06-2016

LSR 2016 -2023 LGD „Wspólny Trakt” 2016

Obszar objęty działalnością LGD należy do powiatu radomskiego, położonego w południowej części województwa mazowieckiego. Powierzchnia tego obszaru wynosi 596 km². Ogólna liczba ludności obszaru oddziaływania LGD „Wspólny Trakt” wynosi na 31.12.2013 – 51441 mieszkańców, co kwalifikuje LGD do ubiegania się o kwotę 7 milionów złotych. Przedział 50 000 – 59 999. Liczba mieszkańców obszaru realizacji LSR wzrosła z 34 445 do 51 441 mieszkańców.
Obszar LGD ma charakter zwarty, tworzą go cztery gminy: Iłża (gmina miejsko-wiejska), Kowala (gmina wiejska), Skaryszew (gmina miejsko-wiejska) i Wierzbica (gmina wiejska).

Umowa Ramowa i harmonogram naborów2014-2020

zalacznik-nr-21-harmonogram-naborow-16-06-2016

Zał 11 kryteria wyboru operacji 2016

Zał nr 9 Regulamin Rady oceniającej wnioski

Procedura oceny i wyboru operacji LGD Wapólny Trakt

Harmonogram Realizacji palnu komunikacji na rok 2016

Plan szkoleń dla Członków Rady, Zarządu i pracowników biura

Harmonogram_Realizacji_planu_komunikacji na rok 2017

2009-2015

LSR – LGD WSPOLNY TRAKT – aktualizacja 18.12.2013

LSR – LGD WSPOLNY TRAKT – aktualizacja 03.08.12 – PDF

Zał nr 1 do aneksu 10 07 2013 Budżet – PDF

Harmonogram naborów zał nr 2 10 07 2013

LSR – LGD WT – aktualizacja 11 maja 2012 – PDF

Harmonogram uruchamiania naborów -aktualizacja 11.05.12 pdf

ANKIETA MONITORUJĄCA NA POTRZEBY REALIZACJI LSR – PDF – zał. do LSR

Zał nr 2 do LSR – Reg. Rady – 11.05.2012 aktualizacja

LSR – LGD WSPOLNY TRAKT

LSR – LGD WSPOLNY TRAKT – aktualizacja 2011.12.02

Załącznik NR. 5 do LSR