ANKIETA INFORMACYJNA MONITORUJĄCA DORADZTWO ŚWIADCZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW LGD „WSPÓLNY TRAKT” w roku 2019

Szanowni Mieszkańcy obszaru LGD „Wspólny Trakt” (gminy: Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica)

Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest określenie, jakości i efektywności świadczonego doradztwa w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wspólny Trakt na lata 2014-2020.


LINK DO ANKIETY: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=91c52ae1&&b=78382453a&&c=7424807e

Ankieta jest anonimowa. Państwa ocena służy podniesieniu, jakości i efektywności oferowanych przez nas doradztwa.

ANKIETA INFORMACYJNA MONITORUJĄCA DORADZTWO ŚWIADCZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW LGD „WSPÓLNY TRAKT” w roku 2018

Szanowni Mieszkańcy obszaru LGD „Wspólny Trakt” (gminy: Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica)

Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest określenie, jakości i efektywności świadczonego doradztwa w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wspólny Trakt na lata 2014-2020.


LINK DO ANKIETY: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=91c52ae1&&b=78382453a&&c=7424807e

Czytaj dalej

Ankieta Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” prowadzi internetową ankietę dotyczącą badania trafności doboru sposobu przekazywania informacji o Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poziomu zainteresowania uczestnictwem w działaniach Lokalnej Grupy Działania.

Zapraszamy do wypełniania ankiet , informacje pozyskane z ankiety pozwolą Nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez Lokalną Grupę Działania „Wspólny Trakt”

LINK DO ANKIETY:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=f094ae2c&&b=2fe417d7c&&c=7424807e