Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl Czytaj dalej

POSIEDZENIE RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT” – wybór wniosków do dofinansowania w ramach naborów nr 1/2017 – protokoły i listy rankingowe

W dniu 14.07.2017 r. o godz. 1000 w Skaryszewie ul. Słowackiego 6 (w budynku Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 19) odbyło się Posiedzenie Rady, dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonego naboru nr 1/2017

Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr III/17 w dniu 14.07.2017r.

 Otwarcie posiedzenia Rady.

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej (dwóch Sekretarzy Posiedzenia).
 3. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017.
 4. Głosowanie Rady w ramach procedury wyboru operacji przez LGD:

– wypełnienie oświadczeń o związku z projektem (deklaracja bezstronności, oświadczenie o przynależności do grupy interesu).

 1. Ocena wniosków w ramach procedury zgodności operacji z LSR i zgodności
  z lokalnymi kryteriami – podjęcie uchwał.
 2. Sporządzenie listy rankingowej wniosków oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do finansowania.
 3. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie Posiedzenia Rady.

Limit środków w ogłoszonym naborze 1/2017 wynosił dla:

 1. Przedsięwzięcie 3.1.1 Przedsiębiorczy Trakt

      540 000 zł (konkurs na podejmowanie działalności gospodarczej). Łącznie złożono 6 wniosków

 1. Przedsięwzięcia 4.2.1 Niska emisja =zdrowsze i tańsze życie:

            180 000 zł (konkurs na podejmowanie działalności gospodarczej), Łącznie złożono 3 wnioski

 

Przedsięwzięcie 3.1.1 Przedsiębiorczy Trakt

Lista operacji wybranych (rankingowa) Podejmowanie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcia 4.2.1 Niska emisja =zdrowsze i tańsze życie

Lista operacji wybranych (rankingowa) Podejmowanie działalności gospodarczej

Czytaj dalej

Rada Lokalnej Grupy Działania Wspólny Trakt będzie wybierać wnioski

Posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt” Nr III/17 odbędzie się w dniu 14.07.2017r. (piątek) o godzinie 1000 w Skaryszewie ul. Słowackiego 6, sala konferencyjna nr 19, piętro I.

Proponowany Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr III/17 w dniu 14.07.2017r.

 Otwarcie posiedzenia Rady.

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej (dwóch Sekretarzy Posiedzenia).
 3. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017.
 4. Głosowanie Rady w ramach procedury wyboru operacji przez LGD:

– wypełnienie oświadczeń o związku z projektem (deklaracja bezstronności, oświadczenie o przynależności do grupy interesu).

 1. Ocena wniosków w ramach procedury zgodności operacji z LSR i zgodności
  z lokalnymi kryteriami – podjęcie uchwał.
 2. Sporządzenie listy rankingowej wniosków oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do finansowania.
 3. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie Posiedzenia Rady.

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr III/17 w dniu 14.07.2017

Uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt” Nr III/17 w dniu 14.07.2017r. (piątek) o godzinie 1000, które odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy
w Skaryszewie ul. Słowackiego 6, sala konferencyjna nr 19, piętro I.

Proponowany Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr III/17 w dniu 14.07.2017r.

 Otwarcie posiedzenia Rady.

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej (dwóch Sekretarzy Posiedzenia).
 3. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017.
 4. Głosowanie Rady w ramach procedury wyboru operacji przez LGD:

Czytaj dalej