Operacja własna LGD nr 1/2020/OW – brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 27 luty 2020 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt’’ informacji o planowanej do realizacji operacji własnej 1/2020/OW informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia do 28 marca 2020 r., żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.
Podstawa prawna: § 14 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Zarząd  Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania,, Wspólny Trakt’’ informuje o planowanej do realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

INFORMACJA NR 1/2020/OW

Cel ogólny 1 Wzmocnienie kapitału społecznego na rzecz rozwoju obszaru

LGD Wspólny Trakt

Cel szczegółowy 1.3 Identyfikacja, promocja i inicjowanie innowacyjnych działań społecznych

Przedsięwzięcie 1.3.1 Laboratorium Innowacji Społecznych

Operacja własna LGD – brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 27 listopada 2019 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt’’ informacji o planowanej do realizacji operacji własnej 1/2019/OW informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji,  tj. do dnia do 28 grudnia 2019 r., żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.
Podstawa prawna: § 14 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Cel ogólny 1. Wzmocnienie kapitału społecznego na rzecz rozwoju obszaru LGD Wspólny Trakt

Cel szczegółowy 1 Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz integracji i rozwoju społeczności lokalnych, w tym rozwój edukacji ustawicznej

Przedsięwzięcie 1.1.2 Animacja wspiera aktywność