OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2016 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków od dnia 5 grudnia 2016 r. do dnia 30 grudnia 2016r do godz. 1400

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2016 – Podejmowanie działalności gospodarczej Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Ogłoszenie o naborze 1 2016 14.10.16

Kryteria wyboru operacji

Ankieta 2016-2023

Oświadczenie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 2014-2020

Wytyczna _ _2016 2zbz

Załącznik nr 1_do Wytycznych 08.16

Formularze wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego pod linkiem:http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_rozwoju_lokalnego/poddzialanie_192_wsparcie_na/legislacja.html