Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje, iż dnia 21 listopada 2018r. podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00019-6935-UM0720019/18 z Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie na pierwszy projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Są wśród nas”

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje, iż dnia 21 listopada 2018r. podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00019-6935-UM0720019/18 z Województwem Mazowieckim z siedzibą
w Warszawie na pierwszy projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność
” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. Są wśród nas w zakresie: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,
także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Umożliwienie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez zrealizowanie 7 działań do końca 2019r. mających zwrócić uwagę społeczności lokalnej na grupy defaworyzowane i ich problemy na obszarze LGD „Wspólny Trakt” .

Na ten projekt LGD „Wspólny Trakt” pozyskała środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości 41 070,00 zł .

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 1/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków od dnia 16 marca 2018r. od godz. 8:00 do dnia 30 marca 2018r. do godz. 1400.

Ogłoszenie o naborze -granty 16.03.18

Link do generatora wniosków; https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=9462e00f46a808af&&b=8eedc94e2431ee9fa282adee0efbd028

Czytaj dalej

Szkolenie pt. Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów grantowych

W dniu 15 luty 2018r (czwartek), odbędzie się szkolenie pt. Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów grantowych 

Cel szkolenia:

Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia w zakresie warunków aplikowania, sposobów realizacji i rozliczania projektów grantowych z uwzględnieniem Procedura oceny
i wyboru projektów grantowych/operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020  Czytaj dalej