Posiedzenie Rady, dotyczące rozpatrzenia protestu od wyników oceny dokonanej przez Radę w dniu 14.07.2017r.

W dniu 11.08.2017 r. o godz. 1000 w Skaryszewie ul. Słowackiego 6 (w budynku Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 19) odbyło się Posiedzenie Rady, dotyczące rozpatrzenia protestu
od wyników oceny dokonanej przez Radę w dniu 14.07.2017r. w ramach zakresu tematycznego: Rozwój działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje
w tym zakresie, Przedsięwzięcie 3.1.1 Przedsiębiorczy Trakt.

Proponowany Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr IV/17 w dniu 11.08.2017r. Czytaj dalej

Rada LGD ponownie oceniła wniosek po proteście wnioskodawcy

Uchwała Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” nr IV/73/17 z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście Wnioskodawcy Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o., złożonego w ramach naboru wniosków nr 02/2017 Przedsięwzięcie 3.1 .1 Przedsiębiorczy Trakt

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady w/s rozpatrzenia protestu od wyników oceny dokonanej przez Radę w dniu 14.07.2017r. w ramach zakresu tematycznego: Rozwój działalności gospodarczej

Uprzejmie zapraszamy na Posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt” Nr IV/17 w dniu 11.08.2017r. (piątek) o godzinie 1000, które odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy
w Skaryszewie ul. Słowackiego 6, sala konferencyjna nr 19, piętro I.

Proponowany Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr IV/17 w dniu 11.08.2017r. Czytaj dalej