Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje, iż dnia 21 listopada 2018r. podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00019-6935-UM0720019/18 z Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie na pierwszy projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Są wśród nas”

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje, iż dnia 21 listopada 2018r. podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00019-6935-UM0720019/18 z Województwem Mazowieckim z siedzibą
w Warszawie na pierwszy projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność
” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. Są wśród nas w zakresie: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,
także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Umożliwienie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez zrealizowanie 7 działań do końca 2019r. mających zwrócić uwagę społeczności lokalnej na grupy defaworyzowane i ich problemy na obszarze LGD „Wspólny Trakt” .

Na ten projekt LGD „Wspólny Trakt” pozyskała środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości 41 070,00 zł .

XI Posiedzenie Rady, dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonych naborów nr 2/2018/G

W dniu 07.08.2018 r. o godz. 1000 w siedzibie LGD przy ul. Wojska Polskiego 5 w Skaryszewie odbyło się Posiedzenie Rady, dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonych naborów nr 2/2018/G:

 

Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr XI/18 w dniu 07.08.2018r.

 

  1. Otwarcie posiedzenia Rady.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja nt. odwołań wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1/2018/G.
  4. Sporządzenie ostatecznej listy wniosków o powierzenie grantu wybranych do finansowania (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu) – podjęcie uchwał.
  5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Zakończenie Posiedzenia Rady

Paweł Piasek kierownik biura LGD „Wspólny Trakt” poinformował zebranych, że do biura LGD nie wpłynęło żadne odwołanie w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2018/G.

Tym samym, wstępna lista wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania, sporządzona na Posiedzeniu Rady nr X/18 w dniu 31.05.2018, zostaje ostateczna listą wniosków o powierzenie grantu wybranych do finansowania (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu)

Na podstawie sporządzonej listy,  przeczytano i podjęto jednomyślnie Uchwałę nr XI/107/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznej Listy wniosków o powierzenie grantu wybranych do finansowania, zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju w ramach naborów wniosków 2/2018/G

Protokół posiedzenia 07.08.18

Uchwała XI 107 18 zatwierdzenie ostatecznej listy

Ostateczna lista wybranych do dofinansowania

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 2/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 1/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków od dnia 16 marca 2018r. od godz. 8:00 do dnia 30 marca 2018r. do godz. 1400.

Ogłoszenie o naborze -granty 16.03.18

Link do generatora wniosków; https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=9462e00f46a808af&&b=8eedc94e2431ee9fa282adee0efbd028

Czytaj dalej