POSIEDZENIE RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT” – wybór wniosków do dofinansowania w ramach naborów nr 1/2018 – protokoły i listy rankingowe

w dniu 11.04.2018r. (środa) o godzinie 900 w Skaryszewie ul. Słowackiego 6 (w budynku Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 19) odbyło się Posiedzenie Rady, dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonego naboru nr  1/2018

Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr 1/18 w dniu 11.04.2018r.

 1. Otwarcie posiedzenia Rady.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej (dwóch Sekretarzy Posiedzenia).
 4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1/2018.
 5. Głosowanie Rady w ramach procedury wyboru operacji przez LGD:

– wypełnienie oświadczeń o związku z projektem (deklaracja bezstronności, oświadczenie o przynależności do grupy interesu).

 1. Ocena wniosków w ramach procedury zgodności operacji z LSR i zgodności
  z lokalnymi kryteriami – podjęcie uchwał.
 2. Sporządzenie listy rankingowej wniosków oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do finansowania.
 3. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie Posiedzenia Rady.

Limit środków w ogłoszonym naborze 1/2018 wynosił dla:

 1. Przedsięwzięcia 1.5.1 Centra Aktywności: 133 885,09 zł (konkurs na infrastrukturę kulturalną). Złożono 1 wniosek na kwotę  31 959,00 zł.
 1. Przedsięwzięcia 4.2.1 Niska emisja = zdrowsze i tańsze życie:472 068,16 zł (konkurs infrastrukturę kulturalną, turystyczną lub rekreacyjną). Łącznie złożono 3 wnioski na kwotę  268 760,00 zł.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 11.04.2018

Protokół Posiedzenia Rady nr VI z dnia 11.04.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków od dnia 16 marca 2018r. od godz. 8:00 do dnia 30 marca 2018r. do godz. 1400. Czytaj dalej