Zaproszenie na konsultacje społeczne na terenie LGD Wspólny Trakt 11-12 lipca 2022r.

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” zaprasza mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania dla podejścia LEADER do udziału w konsultacjach społecznych obejmujących co najmniej po jednym spotkaniu na obszarze każdej z gmin.

Konsultacje będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także celów strategii w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Spotkania będą miały formułę ogólnodostępną, aby umożliwić udział w nich każdej zainteresowanej osobie. Zapraszamy przedstawicieli urzędów gmin i ich jednostek organizacyjnych, starostw powiatowych, sołtysów, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, przedsiębiorców, rolników itd.