Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr III/17 w dniu 14.07.2017

Uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt” Nr III/17 w dniu 14.07.2017r. (piątek) o godzinie 1000, które odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy
w Skaryszewie ul. Słowackiego 6, sala konferencyjna nr 19, piętro I.

Proponowany Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr III/17 w dniu 14.07.2017r.

 Otwarcie posiedzenia Rady.

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej (dwóch Sekretarzy Posiedzenia).
  3. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017.
  4. Głosowanie Rady w ramach procedury wyboru operacji przez LGD:

– wypełnienie oświadczeń o związku z projektem (deklaracja bezstronności, oświadczenie o przynależności do grupy interesu).

  1. Ocena wniosków w ramach procedury zgodności operacji z LSR i zgodności
    z lokalnymi kryteriami – podjęcie uchwał.
  2. Sporządzenie listy rankingowej wniosków oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do finansowania.
  3. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  4. Zakończenie Posiedzenia Rady.