POSIEDZENIE RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT” – wybór wniosków do dofinansowania w ramach naborów nr 2/2017 – protokoły i listy rankingowe

W dniu 14.07.2017 r. o godz. 1000 w Skaryszewie ul. Słowackiego 6 (w budynku Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 19) odbyło się Posiedzenie Rady, dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonego naboru nr 2/2017:

Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr III/17 w dniu 14.07.2017r.

 Otwarcie posiedzenia Rady.

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej (dwóch Sekretarzy Posiedzenia).
 3. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017.
 4. Głosowanie Rady w ramach procedury wyboru operacji przez LGD:

– wypełnienie oświadczeń o związku z projektem (deklaracja bezstronności, oświadczenie o przynależności do grupy interesu).

 1. Ocena wniosków w ramach procedury zgodności operacji z LSR i zgodności
  z lokalnymi kryteriami – podjęcie uchwał.
 2. Sporządzenie listy rankingowej wniosków oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do finansowania.
 3. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie Posiedzenia Rady.

 

Limit środków w ogłoszonym naborze 2/2017 wynosił dla:

 1. Przedsięwzięcia 3.1.1 Przedsiębiorczy Trakt: 900 000 zł (konkurs na rozwijanie działalności gospodarczej). Łącznie złożono 15 wniosków
 1. Przedsięwzięcia 3.2.1 Wypoczynek i rekreacja dla rozwoju:

            510 000 zł (konkurs na rozwijanie działalności gospodarczej). Łącznie złożono 2 wnioski

 

Przedsięwzięcie 3.1.1 Przedsiębiorczy Trakt

Lista operacji wybranych (rankingowa) Rozwój działalności gospodarczej

Przedsięwzięcia 3.2.1 Wypoczynek i rekreacja dla rozwoju

Lista operacji wybranych (rankingowa) Rozwój działalności gospodarczej

Protokół posiedzenia Rady LGD Wspólny Trakt 14.07.2017

 

Protokół komisji skrutacyjnej