Kształtowanie Wspólnej Polityki Rolnej – Jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i spełnić ekologiczne cele podczas kryzysu

W jaki sposób Unia Europejska może pomóc państwom członkowskim w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju?

Jakie konkretne środki należy wskazać i wprowadzać w ramach krajowych planów strategicznych WPR?

Biorąc pod uwagę kontekst obecnej sytuacji geopolitycznej — jak zachęcić państwa członkowskie do osiągnięcia celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie?

Odpowiedzi na te pytania padną podczas zbliżającej się, tytułowej wirtualnej konferencji, organizowanej 28 czerwca przez EURACTIV.
Zapraszamy do wzięcia udziału i śledzenia wydarzenia.

W ostatnim czasie sektor rolno-spożywczy stanął w obliczu bezprecedensowych wyzwań związanych z globalnym ociepleniem, kryzysem Covid-19 i wojną w Ukrainie. Od początku wojny w całej Europie mówi się o bezpieczeństwie żywnościowym i dramatycznej potrzebie jego nagłego umocnienia.  

Tocząca się za naszą wschodnią granicą wojna spotęgowała nagłe wzrosty cen produktów rolnych na rynku światowym — grozi to ograniczeniem importu żywności wymaganej w słabszych krajach, opierających się np. na ukraińskich zbożach. W odniesieniu do tego, urzędnicy unijni oświadczyli, że bezpieczeństwo żywnościowe w Europie nie jest zagrożone, nawet pomimo dodatkowych kosztów ponoszonych obecnie przez nasz sektor rolno-spożywczy.

Jednakże, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć dalszego rozwoju konfliktu, kraje Unii coraz częściej zachęcane są do zwiększenia produkcji żywności. W związku z tym, Komisja Europejska zwraca się do państw członkowskich o dostosowanie krajowych planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej do zmieniającego się geopolitycznego kontekstu naszego regionu.

Jednocześnie, wiele głosów płynących z Europy przypomina o celach wytyczonych przez Europejski Zielony Ład, strategię Od pola do stołu oraz związaną z nimi potrzebą zbudowania silnego, stabilnego, ale i zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju systemu. Eksperci są zgodni, że jednym z głównych wyzwań WPR będzie pogodzenie tego z potrzebą utrzymania gwarancji bezpieczeństwa żywnościowego.

Więcej na ten temat dowiemy się z konferencji organizowanej przez EURACTIV. Aby dołączyć do wydarzenia i śledzić je online, należy wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie wskazanej przez organizatorów.


Źródło: EUROACTIV (tłum. własne)