link do facebook

Gminy członkowskie

II Forum Organizacji Pozarządowych „Sieć na Trakcie”

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Gmin Kowala, Iłża, Skaryszew i Wierzbica do udziału

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2022 – Rozwój działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „

Spotkania konsultacyjne lokalnych społeczności należących do obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”

W dniach 11 i 12 lipca 2022 roku, odbyły się spotkanie konsultacyjne lokalnych społeczności należących do obszaru Lokalnej Grupy D

ZAPROSZENIE NA FORUM „INNOWACJE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO”

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” z siedzibą w Kowali-Stępocinie, zaprasza na spotkania mające na celu utworzenie Forum Inno

Kształtowanie Wspólnej Polityki Rolnej – Jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i spełnić ekologiczne cele podczas kryzysu

W jaki sposób Unia Europejska może pomóc państwom członkowskim w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w zgodzie z zasadami zró


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO